Scouting logo

“WINTERLICHT” 2017

“WINTERLICHT” SCOUTING Dr Ariënsgroep

Dag scoutingvrienden, betrokkenen, buurtbewoners en leden van de Dr. Ariënsgroep,

De Top 2000 is van start gegaan, de eerste (natte) sneeuw is ook in Losser en omstreken weer gevallen en de straten en huizen worden langzaamaan verlicht met prachtig versierde kerstbomen. Kortom: het eind van het jaar nadert en het kerstgevoel is groeiende.Wij als scouting Dr. Ariënsgroep hebben een prachtig jaar achter de rug met vele mooie opkomsten, kampen en evenementen, verricht door enthousiaste leden, leiding en andere vrijwilligers.

Ook hebben we aan het begin van dit jaar enkele doelen ten aanzien van ons eigen clubhuis opgesteld, die we bijna allemaal hebben kunnen realiseren. Onze eigen leden hebben hierin een grote bijdrage geleverd, maar we hebben daarbij ook veel hulp gehad van ouders, naasten en andere betrokkenen zoals bedrijven en ondernemers uit Losser en omstreken, die onze vereniging een warm
hart toedragen. We zijn eenieder zeer erkentelijk voor de geboden hulp en geleverde materialen!

Om alle vrijwilligers en sponsors te bedanken organiseren we een gezellige inloopavond met als thema “WINTERLICHT” op :

Zaterdag 23 december vanaf 17:00uur
tot ongeveer 20:00uur

Zoals u van de scouting gewend bent wordt het een gezellige, feestelijke middag / avond, met veel licht, passende scoutingactiviteiten en een LEVENDE KERSTSTAL in de nieuwe Saloon. Uiteraard zal het kampvuur, de warme chocolademelk en de Glühwein niet ontbreken.

De uitnodigen hiervoor worden deze week verzonden.

Top