Scouting logo

Ontwikkeling van de dr. Ariënsgroep

Ontwikkeling van de dr. Ariënsgroep
15
mrt
2014

Het verbeteren van de zaken binnen de groep is iets wat continu speelt . Onlangs zijn we deel gaan nemen aan het programma Groepsontwikkeling van Scouting Nederland. Een van de eerste stappen in dit programma is een onderzoek bij ouders, leden en leiding. U heeft inmiddels een uitgebreide enquête via Scouting Nederland ontvangen, over de dr. Ariënsgroep. Vult u hem in? Hartelijk dank!

De dr. Ariënsgroep NOG leuker maken, dat is wat we willen bereiken met het programma Groepsontwikkeling. Dit programma daagt ons uit kritisch naar onszelf als scoutinggroep te kijken en waar nodig te verbeteren. We worden hierin ondersteund door twee coaches van Scouting Nederland. In maart 2014 bevragen we vrijwilligers, leden en ouders via een online enquête. De resultaten daarvan worden in april door de coaches aan ons gepresenteerd, waarna we gezamenlijk een aantal speerpunten kiezen en deze in groepjes verder uitwerken. De coaches begeleiden ons in dit proces.

Meer over groepsontwikkeling

Binnen het programma Groepsontwikkeling wordt gekeken naar vijf factoren die van grote invloed zijn op het succes van een scoutinggroep:

  • scoutingspel
  • vrijwilligers
  • accomodatie & materiaal
  • bestuur & organisatie
  • financiën.

Door de juiste vragen te stellen, krijgen we inzicht in waar we trots op mogen zijn, en welke zaken (extra) aandacht nodig hebben. De uitkomsten van de enquêtes leveren kennis waar we keuzes op kunnen baseren en prioriteiten kunnen stellen. Dit levert een actieplan op, dat we vervolgens groepsbreed zullen uitvoeren.

Via deze website houden we je op de hoogte van het proces.
Voor al je vragen kun je terecht bij Tom Oude Nijhuis (voorzitter@ariensgroep.nl)

Top